วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน 5hengs

ให้เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเดิมให้เรียบร้อย และเมื่ออยู่ที่หน้า dashboard ให้คลิ๊กที่มุมขวาบนสุด ให้คลิ๊กที่ “บัญชีและรหัส” ใส่รหัสผ่านเดิม และใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไป 2 ครั้งและกด...

Read More